Varde historie

  Som købstad var det Vardes opgave at aftage og videresælge oplandets overskudproduktion af landbrugsvarer og forsyne bønderne med de nødvendige varer og tjenesteydelser. Byen var handelscentrum for et område på ca. 1550 kvadratkilometer. Det omfattede Øster og Vester Horne herreder, den vestlige del af Slaugs herred samt den nordlige del af Skads herred. Varde opland strakte sig altså fra Nr. Nebel i vest til Ansager i øst og fra Lyne/Ølgod i nord til Grimstrup i syd. Dette opland var befolket med relativt velstående bønder, hvilket bekræftes af toldinspektørens indberetninger. Toldinspektøren var den danske stats forlængede arm i købstæderne. Han sørgede for, at der blev opkrævet told af varer, der var toldpligtige. Ud over dette job sendte toldinspektøren hvert år en beretning til finansministeriet om byens og områdets økonomiske forhold.

 


Artikler om Vardes historiske baggrund i perioden 1850-1920 findes på:  Varde Historie

 

  

Bøger om Vardes historie – kan lånes på biblioteker:Varde bys historie. Af Carl Lindberg Nielsen. 1942. 327 sider, illustreret. – 500 års historie om Varde.

Varde 1920-1990. Af Flemming Bechgaard Holm m.fl. 1992. 605 sider, illustreret.

Varde bliver større 1990-2015. 2017. 280 sider, illustreret. Redigeret af Claus Friisberg, Karen Riisager, Ole Nørskov Nielsen. – Ti artikler om Vardes historie i nyere tid.

Redigeret af Karen Riisager, august 2022