Bestyrelse – Arkiv

Styrelsen for Varde lokalhistoriske Arkiv.

Varde Lokalhistoriske Arkiv er en selvejende institution, der forestås af en 9 personers stor styrelse bestående af lokalhistorisk interesserede personer udpeget af organisationer og foreninger i Varde.

Ole Nørskov Nielsen, formand, udpeget af Varde Lokalhistoriske Forening.

Peter Schmidt, udpeget af FH/LO.

John V. Jensen, udpeget af Vardemuseerne.

Jens Chr. Holm, udpeget af Varde Håndværkerforening.

Anne Sophie Birknes , udpeget af Varde Bibliotek

Vakant, udpeget af Varde Lokalhistoriske Forening

Christian Møller Jensen, udpeget af Varde Lokalhistoriske Forening.

Inge Evald Hansen, næstformand, udpeget af Varde Lokalhistoriske Forening.

Carsten Michaelsen, medarbejderrepræsentant.

Sekretær for styrelsen:
Karen Riisager. Arkivleder.

Redigeret af Karen Riisager. Juni 2022