Bestyrelse – Arkiv

Styrelsen for Varde lokalhistoriske Arkiv.

Varde Lokalhistoriske Arkiv er en selvejende institution, der forestås af en 9 personers stor styrelse bestående af lokalhistorisk interesserede personer udpeget af organisationer og foreninger i Varde.

Ole Nørskov Nielsen, formand, udpeget af Varde Lokalhistoriske Forening.

Peter Schmidt, udpeget af FH/LO.

John V. Jensen, udpeget af Vardemuseerne.

Jens Chr. Holm, udpeget af Varde Håndværkerforening.

Anne Sophie Birknes , udpeget af Varde Bibliotek

Hans Erik Nielsen, udpeget af Varde Lokalhistoriske Forening.

Inge Evald Hansen, næstformand, udpeget af Varde Lokalhistoriske Forening.

Jørn Lund Nielsen, medarbejderrepræsentant.

Sekretær for styrelsen:
Karen Riisager. Arkivleder.

Redigeret af Karen Riisager. Oktober 2023.