Bestyrelse – Arkiv

Styrelsen for Varde lokalhistoriske Arkiv.

Varde Lokalhistoriske Arkiv er en selvejende institution, der forestås af en 10 personers stor styrelse bestående af lokalhistorisk interesserede personer udpeget af organisationer og foreninger i Varde.

 

Ole Nørskov Nielsen, Formand, udpeget af Varde lokalhistoriske Forening.

Helge Bechsgaard, udpeget af LO.

Claus K. Jensen, udpeget af Varde Museum.

Jens Chr. Holm, udpeget af Varde Håndværkerforening.

Kirstine Bruun, udpeget af Varde Bibliotek

Claus Friisberg, udpeget af Varde lokalhistoriske Forening

Christian Møller Jensen, udpeget af Varde lokalhistoriske Forening.

John Nielsen, udpeget af Varde lokalhistoriske Forening.

Carsten Michaelsen, Medarbejderrepræsentant.

Karen Riisager. Arkivleder og sekretær for styrelsen.

 

 

Redigeret af Karen Riisager. Januar 2018