Beretning – Forening

Varde lokalhistoriske Forening.

Formandsberetning generalforsamling 7/4 2016

Hvad har foreningen så lavet i 2015?

Lokalhistoriske Meddelelser kom i to eksemplarer, som det plejer at gøre. Nr. 1  2015 og nr. 2 2015 var begge en fortsættelse af nr. 2 2013, hvor Chr. de Thurah og undertegnede begyndte en artikelserie: Rundt om Torvet. Vi skulle altså have tre artikler inden vi kom hele vejen rundt om Torvet med bygninger og forandringer i Torvets udseende inden vi blev færdige men nu er der ikke mere at skrive om desangående.

Nr. 1 2016 er kommet og som I ved, indeholdt den to artikler: en om den gamle kedelhal på Lundgade 12, og en om en misbrugssag fra 1915. Jeg havde egentlig tænkt mig, at nr.2 2016 skulle forsætte i den kriminelle changre, nemlig om et mod ude i Biltoft. Det hører egentlig ikke til Varde by. Men indtil 1919, hørte området derude under Varde Købstads Landjurisdiktion, og politifuldmægtig Skafte Christiansen sagde i et interview i forbindelse med at han forlod posten som politifuldmægtig, at den sag som han huskede best fra sine 30 år i embedet var mordet i Biltoft. Men så er problemet, at jeg ikke kan huske året, hvor dette mord fandt sted. Skafte Christiansen nævnte ikke noget årstal i interviewet, men jeg havde skrevet det ned på en seddel, da jeg er stødt på det et eller andet sted, men bare ikke kan finde den seddel. Da jeg ikke har lyst til at gennemgå de tykke politiprotokoller igen, og da aviserne ikke omtaler det, så tror jeg at næste nummer kommer til at handle om en sag fra 1905, hvor avlsbruger Kiertzner omme i Brogade ikke ville lade kommunen føre en kloakledning over sin ejendom i forbindelse med kloakeringen af gaden. Han tabte ved byretten, men vandt ved overretten, hvorefter Varde købstad fik fri proces ved Højesteret og der tabte Kirtzner så sagen. Det kan næppe fylde hele bladet, men så er der en sag om et overfald ude på Ringkøbingvej 1908 endvidere en sag fra samme år om en gartner, der solgte begravelseskranse og derefter gik ud og stjal dem på kirkegården og solgte dem en gang til. Jeg har ikke besluttet mig endnu hvilke af de to sager det bliver. Så meget om bladet.

Så begyndte vi sidste år i samarbejde med Warvick, at lave nogle såkaldte store ølvandringer. De er i modsætning til de små ølvandringer noget længere og der drikkes mere øl. De små var i samarbejde med Warvick og Natur og Kultur og drejede sig om byens originaler. Vi tog udgangspunkt på Torvet og gik rundt til steder, hvor disse originaler havde haft deres færden og drak så lidt af den øl, som er opkaldt efter den pågældende original. Men Natur og Kultur har ikke villet forsætte med disse ture, og derfor begyndte Mikael Langager og jeg med de store ølture, der begynder ude ved det gamle Aldi og så drikker vi øl og hører værtshushistorier og andre historier på vej fra det ene værtshus til det andet, hvor vi også får lidt fast føde. Vi havde to sidste år. Den første var der 12 deltagere. Den anden var der 24. Vi har igen en tur d. 7/5. så hvis I har lyst skal bare tilmelde jer. Jeg har et par nye historier, man skal jo forny sig, og det bliver efter hånden lidt svært, men af nyheder har jeg en historie om pigerne uden underbukser, og den ene gik det grueligt galt for, mere vil jeg ikke afsløre. I får af øl så hatten passer for de 250 kr. Af privat bestilte byvandringer uden øl har jeg haft 7 i 2015. Indtil nu har jeg haft to, og så har jeg to på bestilling, så det vil sikkert blive det samme med en seks syv stykker i år.

Så er foreningen i samarbejde med arkivet ved at få en ny hjemmeside. Den skal være nemmere at administrere, så arkivpersonalet selv kan gå ind på den i stedet for at skulle over webmaster.

Det var alt for i år.

Formandsberetning generalforsamling 16/4 2015.

Hvad har foreningen så lavet i 2014?

 

Lokalhistoriske Meddelelser kom i to eksemplarer, som det plejer at gøre. Nr. 1 2014 var om 1864. Den artikel havde undertegnede skrevet og nr. 2 var med artikler om En flyveopvisning i Varde 1911 skrevet af Christian de Thurah, og Messinghøjgård skrevet af Peder Løgstrup Bjerg.

I min beretning 2014 omtalte jeg i forbindelse med blad nr. 2 2013, der omhandlede huse omkring Torvet. Den havde titlen Omkring Torvet I. Dvs. at der skulle komme flere artikler om huse omkring Torvet i hvert fald en Omkring Torvet II og måske også en tre’er. Dette måske er ikke længere et måske, for som I jo alle har set så er nr. 1 2015 kun kommet hen til hjørnet med Nordea. Så næste nummer kommer til at handle om Præstegården, Fengers hjørne, Landmandshotellet og hotel Varde samt Sillasens hus. Rådhuset er behandlet i Lokalhist. Meddel. Nr. 2 2000 og kirken er der skrevet så meget om, så den vil ikke blive omtalt. Derimod de store debatter der har været om Torvet begyndende med placeringen af Statuen af Frederik VII så en stor debat i 1914 og igen i 1973 og endelig den sidste ombæring i forbindelse med den sidste omlægning af Torvet.

Så meget om bladet. Der er måske en og anden, der spørger om, hvorfor der ikke skal stå noget i bladet om de jubilæer, der skal fejres i år: nemlig 100 året for kvindernes valgret og valgbarhed til Folketinget, 75 året for besættelsen og 70 året for befrielsen. Nu er debatten om kvindernes valgret til byrådet blevet behandlet i nr. 1 2009. Dengang var der en livlig debat i byens aviser. I forbindelse med Folketingsvalgretten var debatten i byens aviser ikke nær så omfattende. Det var som om man tog det til efterretning, at det jo nok skete. Det interesserede ikke partierne i Varde, for der var ingen stemmer i, at gå ind for kvindernes valgret.

Om besættelse og befrielse så må jeg erkende, at jeg simpelthen ikke har været opmærksom på, at det var jubilæumsår for disse begivenheder, og da jeg blev opmærksom på det var jeg begyndt at skrive nr. 2 2015, Dertil kom, at lederen af forsyningsafdelingerne her i Varde dukkede op på arkivet en dag, jeg var der, og bad mig om at skrive om bygningen på Lundgade, når de var blevet færdig med den i gang værende ombygning. Det lovede jeg efter del del snak frem og tilbage, og det bliver så nr. 1 2016, så det var ikke jubilæumsnumre tilbage, da jeg blev opmærksom på besættelsesjubilæerne.
Men jeg ved, at arkivet vil markere alle tre jubilæer, så jeg tror at foreningens bestyrelse også på en eller anden måde vil blive indvolverede i disse jubilæer.

Generalforsamling 2015.

 

Der afholdes generalforsamling torsdag d. 16/4 kl. 19.30 i Medborgerhuset, Storegade 57. Dagsorden i følge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil lederen af Varde Lokalhistoriske Arkiv, Knud Andreasen holde foredrag om: Varde Engpark og Sommerland – fra legepark til naturpark.

Ændring:
På grund af Knud Andreasens forfald vil museumsinspektør John Jensen, Varde Museum holde fordraget: “Vil man målet, må man også ville midlerne” – eller ekspropriationen af Eventyrets Land

Den militære ekspropriation af området vest for Oksbøl er blevet kaldt et af de værste overgreb mod en lokalbefolkning siden 2. verdenskrig. Foredraget ser nærmere på denne dramatiske lokale historie.

Bestyrelsen

 

Formandsberetning generalforsamling 24/4 2014.

Hvad har foreningen så lavet i 2013?

 

Bladet, Lokalhistoriske Meddelelser kom i to eksemplarer, som det plejer at gøre. Nr. 1 2013 var med artikler om Stausvej skrevet af Christian og en artikel om Hospitalet i Vestergade skrevet af undertegnede. Nr. 2 2013 omhandlede huse og mennesker omkring Torvet. Den havde titlen “Omkring Torvet I”. Dvs. der følger et “Omkring Torvet II” og måske også en tre’er. Det kommer lidt an på, hvor meget stof der er, men det skulle næppe være umuligt at skrive to numre mere. I “Omkring Torvet I” blev der omtalt to banker, Varde Bank og Handelsbanken. På Torvegadehjørnet lå jo Andelsbanken, senere Unibank og nu Nordea. Før den tid var der konditori, senere boghandel på dette hjørne.

 

Der er historien om Centralhotellet og Varde Hotel, Præstegården, og endelig er der jo de utallige diskussioner om Torvets udseende, som der har været i tidens løb, de fortjener da også at blive omtalt. Så der skal såmænd nok blive til to numre mere. Men de må vente til 2015, for nr. 1 dette år skulle jo være om 1864, og nr, 2 er næsten færdig til at gå i trykken. Det vil indeholde en artikel om en gård i Varde Landsogn skrevet af Peder Løgstrup Bjerg, og en anden artikel om et flyvestævne i Varde i 1912. Den står Christian de Thurah for.

 

I min beretning sidste år, at foreningen sammen med Lokalhistorisk Arkiv og museet var begyndt på et projekt, Kend din By, og at første del af projektet handlede om Kvickly og pladsen deromkring med nogle gamle billeder, der viste, hvordan det så ud før Kvickly bredte sig ud over arealet. Dette projekt har vi fulgt op på i år med et projekt om Apoteket. Bannerne hænger stadig på apoteket, så hvis der skulle være nogle der ikke har set dem, så kan jeg anbefale, at man kigger på dem.

 

Sidste år omtalte jeg også, at arkivleder Knud Andreasen og jeg var blevet enige om, at slå arkivets og foreningens hjemmesider sammen. Det er også sket og den nye hjemmeside var på plads omkring oktober sidste år. Hvis der skulle være nogle der har gode ideer til hjemmesiden, så er de velkomne.

Ole Nørskov Nielsen
formand

 

Generalforsamling 2014.

Der afholdes generalforsamling torsdag d.24. april kl. 19.30 i Medborgerhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil leder af Varde Lokalhistoriske Arkiv, Knud Andreasen holde foredraget: “Don’t cry for me, Argentina” “Græd ej for mig, Argentina”, om seks års længsel efter Varde. Det er baseret på Conrad Jensens(1904-2007) breve til sin mor, Bodil Buurgaard Jensen på Bastrupvej nr. 2. Conrad Jensen rejste 1928 til Argentina, men vendte hjem igen 1934. I løbet af disse seks år skrev han over 500 breve til moderen. I disse breve fortæller han om sine oplevelser i Argentina og om det Varde, som han ønskede at vende tilbage til.

 

Conrad Jensen var barnebarn af urmager Conrad Jensen(1845-1916), der i 1882 begyndte at drive urmagerforretning fra Vestergade nr. 2 på hjørnet af Smedegade og Torvet. Foredraget er arrangeret i samarbejde med Varde Folkeuniversitet.

 

Formandsberetning på generalforsamlingen
18/4 2013.

Hvad har foreningen så lavet i 2012?

Bladet, Lokalhistoriske Meddelelser kom i to eksemplarer, som det plejer at gøre.

 

Nr. 1 var to artikler:En om sagfører Nonbos hus på Torvegade 4 skrevet af Christian de Thurah og en artikel om beboerne. Det var en fhv. tjenestepige i huset Petra Rasmussen, der fortalte om sin tid der som tjenestepige hos sagfører Niels Jensen.

 

Nr. 2 2012 var også med to artikler. Christian havde skrevet om en dramatisk filmoptagelse ude ved Alslev i 1918, og så skrev Christian og undertegnede i fællesskab en artikel om nogle huse og mennesker i Sdr. Varde.

 

Som I jo ved, så er nr. 1 2013 kommet, med artikler om Stausvej skrevet af Christian og en artikel om Hospitalet i Vestergade skrevet af undertegnede. Hvis I, efter at have læst artiklen om Hospitalet nu tror, at I ved hvor Hospitalsengen lå, nemlig matr. 7 a på det i bladet vist matrikelkort, så tror I fejl, for matrikel 7a var en delt matrikel. Der var stykket nord for Vestervænget. For enden af Vestervænget lå en matrikel 5a, og sydvest for denne ned mod åen lå den største del af matrikel 7a, altså Hospitalsengen.

 

Næste nummer af bladet, der kommer til novemberstide, vil omhandle huse og mennesker omkring Torvet. På den måde kan Christian og undertegnede slå to fluer med et smæk. Dels kan vi få skrevet nogle forhåbentlig gode historier til bladet, men så kan vi i anden ombæring bruge oplysningerne herfra til at bidrage til ejendomsmægler Poul Erik Bechs database, Bevar Varde, hvor alle huse inden for Voldgaderne og Storegades østlige side er affotograferet og der er afsat plads til at fortælle om de enkelte huses historie og vedligeholdelse. Det har også været en del af bestyrelsens arbejde i det forløbne år, nemlig at bidrage til denne database, og både Christian de Thurah, Jens Chr. Holm og undertegnede har i årets løb bidraget med oplysninger til denne database. Jeg vil i denne sammenhæng opfordre alle her tilstede til at bidrage til denne database. Hvis man ikke kan få det til at virke, så kan bidragene sendes pr. mail til Poul Erik Bechs arkitekt, Søren Klinkby, så sørger han for at bidragene bliver lagt ind i databasen.

 

I min beretning sidste år, at foreningen sammen med Lokalhistorisk Arkiv og museet var begyndt på et projekt, Kend din By, og at første del af projektet skulle handle om Kvickly og pladsen deromkring med nogle gamle billeder, der viste, hvordan det så ud for Kvickly bredte sig ud over arealet. Projektet er kommet i gang, og foreningen og Lokalhistorisk Arkiv har lavet deres dele af projektet. Det har museet også det hele var klar til at blive startet op omkring november, men det skete ikke og jeg ved egentlig ikke hvorfor, og jeg vil ikke her fremsætte formodninger om, hvem og hvornår og hvorfor det ikke er kommet i gang. Men kun håbe på at det ville komme i gang i løbet af sommeren, så vi kan komme videre med dette udmærkede projekt.

 

Til slut vil jeg lige oplyse om, at Knud og jeg er blevet enige om, at slå arkivets og foreningens hjemmesider sammen. Vi holder møde om det tekniske her om en måneds tid, men ud over, at der bliver nogle flere link at klikke ind på, så kan jeg ikke sige noget om, hvordan opsætningen af den fælles hjemmeside bliver.

 

Ole Nørskov Nielsen.
formand

 

Generalforsamling 2013.

Der afholdes generalforsamling torsdag d.18 april kl. 19.30 i Medborgerhuset. Dagsorden i følge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vil lederen af Varde Lokalhistoriske arkiv, Knud Andreasen holde fordrag om Vardes første sabotør, pigen Dagny Olesen.

Bestyrelsen

 

Redigeret af Karen Riisager, januar 2016