Årsrapporter Arkiv

 

Beretning 2021 – Årsrapport

Personale
Vi er otte medarbejdere til vore otte arbejdspladser. Årets hovedindsats har igen været registrering af billeder og løbende registrering af modtagne arkivalier, billeder, bøger mv. – Alle har arbejdet hjemmefra i corona nedluknings perioder med billedregistrering, tidsskriftanalyser, artikelskrivning mm.

Økonomi
Arkivets økonomi er ganske god lige nu. Vi har modtaget et pænt beløb fra støtteforeningen på trods af mindre foredragsvirksomhed. – Vi har leveret billeder til forskellige publikationer.

Formidling
I samarbejde med Biblioteket har vi haft to billedformiddage i marts og november med i alt 80 deltagere. I oktober havde Arkivet sammen med borgmesteren og bibliotekschefen besøg i Rådhuset på Torvet med 30 deltagere. I juni deltog 15 i en byvandring med Ole Nørskov som guide.

Arkivteknik
I løbet af året har Arkivet modtaget 63 afleveringer. Vi har fået billeder af bygninger i Varde midtby og Søndergade og Ribevej fra Udviklingsrådet for Varde By. – En del luftfoto af Varde midtby. Fotos af Marie Luplau og Emilie Mundt.

Daglig drift
Projektet med berigelse af registreringer og genskanning af billeder er afsluttet og billederne er ordnet efter billednummer.   

Tal om Arkivet

Personale 4.050 timer årligt fordelt på 8 personer.
Samlingerne fylder mere end 600 hyldemeter, fordelt på 2.434 arkivfonde, 1.521 arkivfaglige og lokalhistoriske bøger, og 22.642 billeder – alt registreret og søgbart i arkiv.dk. Negativer på glasplader og filmstrimler fra lokale fotografer omfatter mere end 200.000 enheder, nogle registrerede, andre ordnet kronologisk efter optagelsesdato.
Indretning otte arbejdspladser med edb – de fleste med scanner til brug for billedregistreringen. – Fire arbejdspladser for besøgende.
Lokaler fire sammenhængende rum med ekspedition og arbejdspladser, billedopbevaring i arkivskabe og Arkivets bogsamling på reoler i stueetagen. Arkivalier og aviser opbevares i kælderen i et rum på godt 200 m2 med tyverialarm, røgalarm, branddøre, affugter, samt sikring mod udsivning af vand fra rør. Dertil deler Arkivet avisopbevaringsplads med Biblioteket og har et avismagasin i Ølgod.
Besøgende. Der har været 257 personer på Arkivet med forespørgsler og til arrangementer, 1.086.987 har foretaget opslag i Varde Lokalhistoriske Arkivs del af arkiv.dk, 10.218 har besøgt Arkivets hjemmeside med 73.737 sidevisninger, og der har været ca. 350 skriftlige og telefoniske henvendelser til Arkivet.

 

Sct. Jacobi kirkes kor fik ny blytækning i juni 2021. Vi kunne følge processen fra Arkivets vinduer.
Foto: Leif Sørensen
 

Beretning 2020Årsrapport

Personale
Vi er otte medarbejdere til vore otte arbejdspladser. Årets hovedindsats har været registrering af billeder og løbende registrering af modtagne arkivalier. – Alle har arbejdet hjemmefra i corona nedluknings perioder med billedregistrering, tidsskriftanalyser, artikelskrivning mm.

Økonomi
Arkivets økonomi er ganske god lige nu. Vi har modtaget et pænt beløb fra støtteforeningen på trods af manglende foredragsvirksomhed. – Vi har leveret billeder til forskellige publikationer.

Formidling
I samarbejde med Biblioteket har vi haft en billedformiddag i marts med 80 deltagere og i november med corona-afstand med kun 25 deltagere. I oktober havde Arkivet i samarbejde med Biblioteket et foredrag om hekse med 45 deltagere.

I juni deltog 12 i en byvandring med Ole Nørskov som guide.

Arkivteknik
I løbet af året har Arkivet modtaget 65 afleveringer. Der har ikke været større afleveringer, men en del spændende billeder fra gader og haver inden for voldgaderne, og ekstra eksemplarer af lokale udgivelser.

Daglig drift
Det mangeårige projekt med berigelse af registreringer og genskanning af billeder nærmer sig afslutningen. – Corona-pandemien blev dokumenteret med billedserier af bl.a. forretningers skiltning i marts.

Apoteket i Vestergade 1 i Varde tilbyder Medicin to-go. Foto: Henning Jessen.

Tal om Arkivet
Personale 3.505 timer årligt fordelt på 8 personer.
Samlingerne fylder mere end 600 hyldemeter, fordelt på 2.412 arkivfonde, 1.526 arkivfaglige og lokalhistoriske bøger, og godt 20.642 billeder – alt registreret og søgbart i arkiv.dk. Negativer på glasplader og filmstrimler fra lokale fotografer omfatter mere end 200.000 enheder, nogle registrerede, andre ordnet kronologisk efter optagelsesdato.
Indretning otte arbejdspladser med edb – de fleste med scanner til brug for billedregistreringen. – Fire arbejdspladser for besøgende.
Lokaler fire sammenhængende rum med ekspedition og arbejdspladser, billedopbevaring i arkivskabe og Arkivets bogsamling på reoler i stueetagen. Arkivalier og aviser opbevares i kælderen i et rum på godt 200 m2 med tyverialarm, røgalarm, branddøre, affugter, samt sikring mod udsivning af vand fra rør. Dertil deler Arkivet avisopbevaringsplads med Biblioteket og har et avismagasin i Ølgod.
Besøgende. Der har været 415 personer på Arkivet med forespørgsler og til arrangementer, 478.920 har foretaget opslag i Varde Lokalhistoriske Arkivs del af arkiv.dk, 10.040 har besøgt Arkivets hjemmeside med 88.617 sidevisninger, og der har været ca. 355 skriftlige og telefoniske henvendelser til Arkivet.

Varde Å ved oversvømmelsen 25.02.2020. Del af billedserie. Foto: Kurt Rotvig Kristiansen.

Beretning 2019 – Årsrapport

Personale
Vi er otte medarbejdere til vore otte arbejdspladser. Årets hovedindsats har været registrering af billeder, løbende registrering af modtagne arkivalier og en første gennemgang af Vestbanearkivet. – Vi har haft besøg af arkivkonsulenten for vejledning i at behandle en så stor arkivfond. Den er nu sorteret efter en systematik, som svarer til Vestbanens egen emneinddeling.

Økonomi
Arkivets økonomi er ganske god lige nu. Vi har modtaget et større beløb fra støtteforeningen end vanligt, samt en sum fra Velux-fonden til fornyelse af EDB/nye skærme. – Vi har leveret billeder til forskellige publikationer.

Formidling
I samarbejde med Biblioteket har Ole Nørskov holdt foredrag i september for 46 tilhørere og i samarbejde med Sydbank i august for 31 deltagere. – I juli havde vi besøg af 115, der så vores udstilling om folkedans i forbindelse med folkedanserlandsstævnet i Varde. – Vi har haft i alt 47 til orientering og rundvisning på Arkivet i tre grupper hen over året. – Der har været en billedformiddag arrangeret af Arkivet på biblioteket med 46 deltagere i november. – I juni deltog 44 i en byvandring med Ole Nørskov som guide.

Arkivteknik
I løbet af året har Arkivet modtaget 70 afleveringer. Der var enkelte større afleveringer: tusindvis af pressefotos fra John Randeris og René Hollmann, protokoller mv fra Lions Club og en del billeder fra forskellige.

Daglig drift
Det mangeårige projekt med genskanning af billeder, som har ligget i jpeg-filformat til tif-filer er kommet langt i årets løb og afsluttes nok i 2020.

Tal om Arkivet

Personale 4.020 timer årligt fordelt på 8 personer.

Samlingerne fylder mere end 600 hyldemeter, fordelt på 2.405 arkivfonde, 1.489 arkivfaglige og lokalhistoriske bøger, og godt 20.763 billeder – alt registreret og søgbart i arkiv.dk. Negativer på glasplader og filmstrimler fra lokale fotografer omfatter mere end 200.000 enheder, nogle registrerede, andre ordnet kronologisk efter optagelsesdato.

Indretning otte arbejdspladser med edb – de fleste med scanner til brug for billedregistreringen. – 4 arbejdspladser for besøgende.

Lokaler fire sammenhængende rum med ekspedition og arbejdspladser, billedopbevaring i arkivskabe og Arkivets bogsamling på reoler i stueetagen. Arkivalier og aviser opbevares i kælderen i et rum på godt 200 m2 med tyverialarm, røgalarm, branddøre, affugter, samt sikring mod udsivning af vand fra rør. Dertil deler Arkivet avisopbevaringsplads med Biblioteket og har et avismagasin i Ølgod.

Besøgende. Der har været 605 personer på Arkivet med forespørgsler og til arrangementer, 578.795 har foretaget opslag i Varde Lokalhistoriske Arkivs del af arkiv.dk, 10.500 har besøgt Arkivets hjemmeside med 113.000 sidevisninger, og der har været ca. 707 skriftlige og telefoniske henvendelser til Arkivet.

Beretning 2018 – Årsrapport

Personale
Fra årets begyndelse er arkivet igen blevet fuldt bemandet – oven i købet med en venteliste på tre. Vi er igen blevet otte medarbejdere til vore otte arbejdspladser. Årets hovedindsats har været registrering af billeder, ligesom vi igen har fået åbnet for sortering i de 40 meter Vestbanearkivalier, som vi fik/vi har arbejdet på siden 1984.

Økonomi
Arkivets økonomi er ganske god lige nu. Vi har de seneste år brugt en del penge på at bygge reoler til vore aviser, der er blevet flyttet et par gange med nye reoler som konsekvens. Vi har solgt gamle Varde billeder til firmaer til udsmykning af lokaler. Tilskuddet fra Varde Lokalhistoriske Forening har været større i 2018, fordi formanden har holdt flere foredrag end vanligt i årets løb, og efterspørgslen på byvandringer er øget.

Formidling
I samarbejde med Biblioteket har Ole Nørskov holdt to foredrag i januar for 120 tilhørere, i september for 45 og igen i november for 20. Vi har i samarbejde med Biblioteket haft billeddage, hvor der er blevet vist billeder fra 1900’tallets seneste årtier ved tre arrangementer med henholdsvis 70, 35 og 55 deltagere, som har beriget Arkivets samlinger med oplysninger om billedernes personer, steder og datering. Arkivet har deltaget i projekt Hold hjernen frisk for seniorer: Genklang – Vardes musikliv i 60’erne-80’erne. Arkivet deltog med et erindringsværksted, hvor der blev fundet artikler og andre omtaler af musikbegivenheder i Varde. Det var et samarbejde mellem Bibliotek, Arkiv, Nordeafonden, DGI, Musik- og Billedskolen m.fl. 13 formiddage i bibliotekets lokaler for en gruppe på de samme 19 deltagere.

Genklang. – Der læses flittigt i Arkivets aviser. Foto: Karen Riisager

Arkivteknik
I løbet af året har Arkivet modtaget 83 afleveringer. For eksempel protokoller og scrapbøger fra Varde Ribeklub, Varde Gymnasiums årbøger, Varde Havekreds’ protokoller mv fra 1917 til 2017, byggesagen om Kræmmergade 13, pressebilleder fra John Randeris fra årene 2000-2009, en fotoserie om Varde Mejeri i Nørregade, fotos fra Vardemuseerne, scrapbøger og protokoller fra Varde Bank

Daglig drift
I 2018 er mere end 600 klassebilleder fra Brorsonskolen blevet registreret, en arkivmedarbejder har lært sig at indbinde aviser, så en forsvarlig opbevaring opnås, vi registrerer tidsskriftartikler som selvstændige poster, det mangeårige projekt med genskanning af billeder, som har ligget i jpeg-filformat til tif-filer er kommet langt i årets løb, i november blev arbejdet med at flytte kommunalt dannede arkivalier fra Torvet til Bytoften afsluttet, sådan at Arkivet kan benytte kælderen mere hensigtsmæssigt

Tal om Arkivet

Personale 3.920 timer årligt fordelt på 8 personer.

Samlingerne fylder mere end 550 hyldemeter, fordelt på 2.380 arkivfonde, 1.458 arkivfaglige og lokalhistoriske bøger, og godt 17.200 billeder – alt registreret og søgbart i arkiv.dk. Negativer på glasplader og filmstrimler fra lokale fotografer omfatter mere end 200.000 enheder, nogle registrerede, andre ordnet kronologisk efter optagelsesdato.

Inventar otte arbejdspladser med edb – de fleste med scanner til brug for billedregistreringen. – 4 arbejdspladser for besøgende.

Lokaler fire sammenhængende rum med ekspedition og arbejdspladser, billedopbevaring i arkivskabe og Arkivets bogsamling på reoler i stueetagen. Arkivalier og aviser opbevares i kælderen i et rum på godt 200 m2 med tyverialarm, røgalarm, branddøre, affugter, samt sikring mod udsivning af vand fra rør. Dertil deler Arkivet avisopbevaringsplads med Biblioteket og har avismagasin i Ølgod.

Besøgende. Der har været 920 på Arkivet med forespørgsler og til arrangementer, 620.810 har foretaget opslag i Varde Lokalhistoriske Arkivs del af arkiv.dk, 11.845 har besøgt Arkivets hjemmeside, og der har været ca. 550 skriftlige og telefoniske henvendelser til Arkivet.

Beretning 2017 – Årsrapport

Økonomi
Arkivet har afsluttet året med en beholdning, der er på størrelse med de seneste års. Arkivets økonomi består af det kommunale tilskud, et tilskud fra Varde Lokalhistoriske Forening, salg af kopier af fotos til private og til Varde kommunes bygningsafdeling.
Til bogen, der blev udgivet i forbindelse med Varde Købstads 575 års jubilæum er der modtaget 32.500 kr. i støtte fra forskellige fonde.

Jubilæumsbogen 2017

Arkivteknik
I årets løb har Arkivet modtaget 71 afleveringer
Her er nogle eksempler:
Billeder af bibliotekets tidligere bogbus med Seppo Mattinens udsmykning. – En del billeder fra Brorsonskolen, fra Vardemuseerne, fra Varde kommune (luftfotos). – Varde Gymnasiums årsskrift, de fleste årgange er modtaget. – Laurids Bjerregaards film om Stormfloden i 1990. – Fotos og dagbøger fra M.C. Christoffersen, overlæge på Varde Sygehus i starten af 1900-tallet.

Formidling
Arkivet har holdt åbent hus i april med 50 besøgende og igen i september med 105 besøgende. Der var byvandring med 23 deltagere i juni, og reception med 65 gæster i forbindelse med udgivelsen af bogen: Varde bliver større 1990-2015. 280 sider, illustreret – udgivet ved Varde Købstads 575 års jubilæum. Arkivet ved Ole Nørskov har afholdt foredrag om: Håndværkere i Varde gennem tiden – på Biblioteket i december med 60 tilhørere.

Daglig drift
Arbejdet med jubilæumsbogen har fyldt meget i første halvdel af året. – Varde kommunes arkivmedarbejder er ved at flytte kommunalt dannede arkivalier fra Torvet til Bytoften, hvor de skal opbevares sammen øvrige kommunale arkivmateriale. – Det betyder bedre plads til lokalarkivets arkivalier på Torvet.
Arkivets aviser – bliver flyttet igen. Løsningen med opbevaring i Grydvad Mølle var ikke forsvarlig, idet luftfugtigheden har været så høj der, at der er kommet mugdannelser på nogle aviser. Kommunen har stillet en høj kælder på Lindealle 8 i Ølgod til rådighed for Arkivet. Flytningen vil blive foretaget i begyndelsen af 2018. I den forbindelse vil Bibliotekets aviser blive integrerede i Arkivets aviser.

Tal om Arkivet

Personale 2.830 timer årligt fordelt på 7 personer.

Samlingerne fylder mere end 550 hyldemeter, fordelt på 2.364 arkivfonde, 1.329 arkivfaglige og lokalhistoriske bøger, og godt 15.000 billeder – alt registreret og søgbart i arkiv.dk. Negativer på glasplader og filmstrimler fra lokale fotografer omfatter mere end 200.000 enheder, nogle registrerede, andre ordnet kronologisk efter optagelsesdato.

Inventar otte arbejdspladser med edb – de fleste med scanner til brug for billedregistreringen. – 4 arbejdspladser for besøgende.

Lokaler fire sammenhængende rum med ekspedition og arbejdspladser, billedopbevaring i arkivskabe og Arkivets bogsamling på reoler i stueetagen. Arkivalier og aviser opbevares i kælderen i et rum på 175 m2 med tyverialarm, røgalarm, branddøre, affugter, samt sikring mod udsivning af vand fra rør. Dertil deler Arkivet avisopbevaringsplads med Biblioteket og har avismagasin i Grydvad Mølle og i Ølgod.

Besøgende. Der har været ca. 575 på Arkivet med forespørgsler og til arrangementer, 70.621 har foretaget opslag i Varde Lokalhistoriske Arkivs del af arkiv.dk, 19.435 har besøgt Arkivets hjemmeside, og der har været ca. 240 skriftlige og telefoniske henvendelser til Arkivet.

Beretning 2016

Arkivet har afsluttet året med en beholdning, der er på størrelse med de seneste års. Arkivets økonomi består af det kommunale tilskud, et tilskud fra Varde Lokalhistoriske Forening, salg af kopier af fotos til private, forlag og til Varde kommunes bygningsafdeling. Indtægten på salg af fotos har været usædvanlig stor i 2016. Der har ikke været tilskud fra andre foreninger eller fonde i 2016.

Arkivteknik
I årets løb har Arkivet modtaget 77 afleveringer. Her er nogle eksempler:
KFUM-spejderne: Dagbøger og korrespondance.
Vardeegnens Ungdomsskole: Materiale fra de første 50 år.
Fritz von Bülow: fotos fra bl.a. anden verdenskrig
Din Forsyning: fotos fra 00’erne fra Varde midtby. Ca. 10.000 billeder
Vardensersamfundet: video af seneste års besøg i Varde
Varde Sportsfiskerforening: protokoller og regnskaber fra 90 år
Artillerimuseet/Carl Skyum: kasernens fotos fra Danmarks Tattoo 1992, 1995 og 1998
Jens Nørby: Maleri fra 1920 af Peder Steens: Varde Kalkovn

Arkivets aviser – den del, der var på Modelsnedkeriets loft – er blevet bragt på magasin i Grydvad Mølle. Her bliver bygget reoler til aviserne med plads til nye årgange. Der er aviser fra perioden 1856-2016. Varde-udgaverne af Ribe Amts Tidende, Vestkysten og JydskeVestkysten. – De fylder 110 meter.

Formidling
I samarbejde med Biblioteket blev der vist lokale film i en container på Torvet på kulturdagene i maj. – Ringkøbing Lokalarkivs medarbejdere har været på besøg med henblik på ide-udveksling. – Der har været holdt foredrag for slægtsforskere med arkivrundvisning for DIS-Varde. – Arkivet udgiver i 2017 en bog om Varde i de seneste 25 år i anledning af Varde Købstads 575 års jubilæum. Redaktionsarbejdet har fyldt meget i årets løb.

Daglig drift
Arkivet har fået to nye medarbejdere i begyndelsen af efteråret. En med erfaringer fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv og en med ønske om at skrive lokal historie. – Arkivets nye åbningstider med dagligt to åbningstimer er blevet positivt modtaget af Arkivets brugere. – Varde Bibliotek, der bor i samme hus som Arkivet, har overtaget al praktisk drift af Rådhuset. Varme, rengøring, lamper, alarm mv., hvilket er en stor hjælp i det daglige.

Tal om Arkivet

Personale 3.300 timer årligt fordelt på 8 personer.
Samlingerne fylder mere end 500 hyldemeter, fordelt på 2.356 arkivfonde, 1.317 arkivfaglige og lokalhistoriske bøger, og næsten 14.000 billeder – alt registreret og søgbart i arkiv.dk. Negativer på glasplader og filmstrimler fra lokale fotografer omfatter mere end 200.000 enheder, nogle registrerede, andre ordnet kronologisk efter optagelsesdato.
Inventar 8 arbejdspladser med edb – de fleste med scanner til brug for billedregistreringen. – 4 arbejdspladser for besøgende.
Lokaler 4 sammenhængende rum med ekspedition og arbejdspladser, billedopbevaring i arkivskabe og Arkivets bogsamling på reoler i stueetagen. Arkivalier og aviser opbevares i kælderen i et rum på 175 m2 med tyverialarm, røgalarm, branddøre, affugter, samt sikring mod udsivning af vand fra rør. Dertil deler Arkivet avisopbevaringsplads med Biblioteket og har avismagasin i Grydvad Mølle.
Besøgende. Der har været ca. 400 på Arkivet med forespørgsler, 48.350 har foretaget opslag i Varde Lokalhistoriske Arkivs del af arkiv.dk, 8.510 har besøgt Arkivets hjemmeside, og der har været ca. 200 skriftlige og telefoniske henvendelser til Arkivet.

Beretning 2015

Økonomi
Arkivet sluttede året med en beholdning, der er på størrelse med de seneste års, tilstrækkeligt indtil Varde kommunes tilskud modtages på kontoen, Arkivets økonomi består af det kommunale tilskud, et tilskud fra Varde Lokalhistoriske Forening, salg af kopier af fotos til private, forlag og til Varde kommunes bygningsafdeling. Der har ikke været tilskud fra andre foreninger eller fonde i 2015.

Arkivteknik
I årets løb har Arkivet modtaget 83 afleveringer
Her er nogle eksempler:

 • Varde kommune, Kultur og Fritid: Vedtægter, beretninger m.v. fra lokale foreninger
 • Brorsonskolen: Billeder og protokoller
 • Kvickly, regnskaber, bestyrelsesmødereferater
 • Vandrerhjemmet: 9 dagbøger og en protokol
 • Mejls Beboerforening: Protokol
 • Rasmus Emborg Sadova: Wasséns garveri i Spigerborgade 19. Afgangsopgave fra Arkitektskolen i Århus
 • Borgmesterkontoret: 49 scrapbøger – fra perioden 1970-2005
 • Varde Rotary klub
 • Dansk Metal og Formernes fagforening: protokoller, priskuranter mv

Avissamlingen er sammenholdt med Bibliotekets og dubletter er foræret væk. Aviserne bliver pakket i arkivæsker

Formidling
Arkivet har sammen med Kultur og fritid deltaget i Kulturspinderiets indvielse i oktober. Leif deltog i Minibyens nytårskur. Arkivet havde åbent hus på Kulturnatten i maj og i september med mange besøgende hver aften. Vi får særligt mange på besøg, når der er mange mennesker på Torvet, lys i Rådhuset og borgmesteren er til stede i byrådssalen. Der har været orientering om Arkivet for fire ottende klasser fra Sct. Jacobi skole i august. Vi har indrettet læsestue ved Arkivet for de skribenter, der vil benytte aviser som kilde til artikler i Varde Bys historie, bind 3, der skal udkomme i 2017. Læsestuen rummer JydskeVestkysten 1990-2015.

Den nye landsdækkende hjemmeside arkiv.dk, hvor man kan søge i arkivernes arkivalier og i billedsamlinger har været besøgt overvældende mange gange på Varde Lokalhistoriske Arkiv

Daglig drift
2015 har været præget af arkivlederens sygdom. Det daglige arbejde har fungeret og der har været forskellige tiltag på formidlingsområdet og i den almindelige arbejdstilrettelæggelse: ledelsesopgaverne er blevet fordelt mellem især to medarbejdere og styrelsesformanden, sådan at indgåede aftaler om omvisninger, foredrag og det daglige arbejde har kunnet fortsætte.

Arkivets åbningstid har været 8 timer ugentligt fordelt på tre dage. Vi har et ønske om, at den fremover vil være 10 timer ugentligt fordelt med to timer dagligt i fem dage ugentligt, fordi der er medarbejdere til stede dagligt, og der alligevel dagligt kommer brugere uanset skiltning om noget andet.

Tal om Arkivet

Personale 4.200 timer årligt fordelt på 8(9) personer

Samlingerne fylder mere end 500 hyldemeter, fordelt på 2.333 arkivfonde, og 1.293 arkivfaglige og lokalhistoriske bøger, næsten 13.000 billeder – alt registreret og søgbart i arkiv.dk. Negativer på glasplader og filmstrimler fra lokale fotografer omfatter op mod 200.000 enheder, nogle registrerede, andre ordnet kronologisk efter optagelsesdato.

Inventar 8 arbejdspladser med edb – de fleste med scanner til brug for billedregistreringen.

Lokaler 4 sammenhængende rum med ekspedition og arbejdspladser, billedopbevaring i arkivskabe og Arkivets bogsamling på reoler i stueetagen. Arkivalier og aviser opbevares i kælderen i et rum på 175 m2 med tyverialarm, røgalarm, branddøre, affugter, samt sikring mod udsivning af vand fra rør. Dertil deler Arkivet avisopbevaringsplads med Biblioteket.

Besøgende, der har været ca. 500 på Arkivet med forespørgsler, 17.796 har foretaget opslag i Varde Lokalhistoriske Arkivs del af arkiv.dk og der har været ca. 260 skriftlige og telefoniske henvendelser til Arkivet.

Årsrapport 2014

Økonomi

Arkivet sluttede året med en kassebeholdning på to gange beholdningen ved udgangen af 2013. Forlaget har sin egen økonomi, og her er beholdningen vokset med en trediedel. Arkivets indtægter består af et kommunalt driftstilskud. Tilskud fra Lokalhistoriske Forening samt salg af kopier af forskellig art. Desuden har vi fået støtte fra Håndværkerforeningen til køb af scannere, og Poul Erik Bech har støttet os med tre brugte PC’ere. Forlagets indtægter stammer udelukkende fra salget af bøger. I forbindelse med udgivelse af bøger har vi mulighed for at opnå støtte fra flere fonde, men da vi i 2014 ikke har udgivet noget, har vi heller ikke modtaget fondsstøtte.

Kurt har i løbet af 2014 opgraderet de sidste af arkivets PC’er, så alt nu kører på styresystemet Windows 7. På enkelte PC’er har det været nødvendigt at udskifte eksisterende harddiske med hurtigere SSD-drev. Vi føler os nu nogenlunde på omgangshøjde med udviklingen.

Arkivteknik

I årets løb har arkivet modtaget i alt 62 afleveringer.

Her følger nogle eksempler:

Varde Menighedsråds arkiv på knap tre hyldemeter.

Fra museet billeder af kunstmaler Christen Lyngbo og hustru samt en blyantstegning udført af Marie Luplau.

Fra Esko Theilgaard materiale fra Jagtselskabet Sdr. Plantage.

Fra Kristen Johs. Christensen arkivet fra Skads m.fl. Herreders Brandforsikring og fond.

Fra biblioteket protokoller, regnskaber og statistikker.

Fra Jette Birkmose Hansen materiale fra hendes opvækst i Teatercaféen, Vestergade.

JydskeVestkysten på Markedspladsen har afleveret de sidste 13 årgange af avisen komplette og indbundne.

Kurt har været på besøg i Missionshuset på Nørrevold, som er til salg, og arkivet har sikret sig billeder af interiøret.

Fra kommunens kulturforvaltning har vi fået vedtægterne for en lang række foreninger.

Den sidste del af Hagemanns arkiv kom i hus i løbet af 2014, og Kurt har ompakket størstedelen af de mange glasplader. Vi gætter på omkring 40.000 stk. Palle arbejder på at indtaste de tilhørende protokoller, så de bliver søgbare på arkivets hjemmeside.

Formidling

Arkivet har sammen med museet lavet en plancheudstilling om apotekets historie. Historien er beskrevet på tre bannere, som blev ophængt i ekspeditionsområdet og præsenteret i februar.

Vi har i august haft en lille stand i forbindelse med Varde Å Dag, hvor vi solgte arkivets bog: Varde Å gennem 100 år. [2]

Arkivet har ikke selv udgivet nogen bog i 2014, men har bistået Carsten Teilman Hald med udgivelsen: Et vestjysk apotekerhjem. Bogen blev udgivet i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Ribe Amt, Museet for Varde By og Omegn samt Varde Lokalhistoriske Arkiv og præsenteret ved et arrangement i byrådssalen her på rådhuset den 25. september.

Senere på efteråret, den 14. november hjalp vi tidligere byrådsmedlem Kristen Johannes Christensen med et lignende arrangement i forbindelse med udgivelsen af digtsamlingen: Æ somaskin – o lidt mier.

Vi har holdt åbent hus i forbindelse med kulturnatten fredag den 5. september og igen en lørdag i december, hvor kommunen præsenterede det nyrenoverede rådhus. Begge gange med et pænt besøgstal og vi har erfaret, at hvis arkivets medarbejdere sidder på deres pladser og arbejder som til dagligt, får vi en god og afslappet snak med gæsterne.

Arkivet og foreningen har nu en fælles hjemmeside. Domænenavnet er www.vardehistorie.dk, og det er via arkivets hjemmeside, man kan få adgang til mini-Arkibas, som er en mindre, udvalgt del af arkivets database. Den besøges omkring 2-300 gange pr. måned, og vi kan se på forespørgslerne, at mange brugere har søgt i mini-Arkibas, inden de henvender sig direkte.

Daglig drift

Arkivets åbningstid er fra 9 til12 tre dage om ugen, men der er normalt medarbejdere til stede hver formiddag, og sådan opfatter arkivets brugere det også. I løbet af sommeren stoppede Folmer Spicker som frivillig medarbejder på grund af sygdom, og Palle har været sygemeldt siden sommeren 2013. Vi har derfor fundet tre nye medarbejdere: Leif Sørensen, der scanner billeder til Arkibas, Vibeke Jørgensen, der har fået styr på elevprotokollerne fra Sct. Jacobi skole, og sidst på året Carsten Michaelsen, der er en erfaren slægtsforsker. Palle laver noget indtastningsarbejde hjemmefra, så med hensyn til arbejdskraft går arkivet styrket ud af 2014.

Fremtidsplaner

I anledning af Vardes 575 års købstadsjubilæum i 2017 planlægger Varde Lokalhistoriske Arkiv at udgive en bog om Vardes nyere historie. En fortsættelse af Varde 1920 – 1990 : Fra købstad til storkommune, som udkom i 1992. Dog er der denne gang tale om et mindre ambitiøst projekt. Vi forestiller os en bog på ca. 150 sider med brug af mange billeder, opdelt i omkring ti afsnit og skrevet af forskellige forfattere. Det enkelte afsnit kan omhandle strukturreformen, fritidslivet, skolevæsnet, erhvervslivet m.v. i perioden 1990 til 2017. Forfatterne er fundet, og der har været holdt et indledende møde. Formand og arkivleder har været til møde med borgmesteren, der gav tilsagn om, at kommunen ville købe et antal bøger, at vi gerne må henvise til, at kommunen bakker op om udgivelsen, og at Erik Buhl gerne skriver et forord.

Vi har fået styrelsens godkendelse af en kassationsplan, som skal afprøves på konkrete opgaver. Hvordan håndtere vi billeder? Hvordan håndterer vi et stort erhvervsarkiv som Vestbanens? Vibeke arbejder sig igennem Vestbanens arkiv, der uordnet fylder mere end 40 hyldemeter. Arbejdet vil give os en værdifuld erfaring med hensyn til bevaring / kassation. Det forventes ikke afsluttet i 2015.

 

Årsrapport 2013.

Økonomi

Ved udvist sparsommelighed kom arkivet gennem 2013 med nogenlunde styr på økonomien, og det ser lysere ud fremover, ikke mindst fordi vi i 2013 for sidste gang har betalt omkring 7.000 kr. for forsikringer: tyveri, arbejdsskade og ansvar. Forsikringerne er opsagt med udgangen af året, og i stedet træder en forsikringsfond oprettet af Arkivsamvirket og fælles for kommunens 18 arkiver. Foreløbigt har indbetalingerne til forsikringsfonden kunnet tages af samvirkets fælles midler, men der vil sikkert i et par år blive nødvendigt med indbetalinger fra hvert enkelt arkiv. For Vardes vedkommende i størrelsesordnen 2.000 kr. pr. år.

Fremadrettet har arkivet fokus på salget af kopier af forskellig art. Der må her være et potentiale, som bør udnyttes bedre. En del af arkivets omkostninger stammer fra registrering og ompakning af afleveringer. Det koster os penge at tage imod sagerne, og derfor skal brugerne betale for at få adgang til dem.

 

Arkivteknik.

I årets løb har arkivet modtaget i alt 55 afleveringer. Her følger nogle eksempler:

 1. Advokatfirmaet Vogel og Gammelby: Nogle gamle bykort
 2. Sønderjyske Artilleriregiment: Optagelser fra debat om kasernens fremtid
 3. Varde Andelsmejeri: Flere hundrede dias fra udstillinger
 4. Minimurerne: Bygningstegninger over Rådhuset
 5. Hjerting Lokalarkiv: 550 breve fra Argentina til Bastrupsvej
 6. Jytte Clausen Pedersen: Varde Gymnastikforening, jubilæumsskrifter
 7. FLSmidth: Tegninger vedr. Varde Staalværk
 8. Kirstine Gottlieb: Hæfter og bøger om besættelsestiden
 9. Orla Duedahl: Materiale vedr. Sydvestjysk Idrætshøjskole
 10. Esko Theilgaard: Materiale vedr. Jagtselskabet Sdr. Plantage
 11. Varde Kommune: Forskelligt stammende fra flytningen fra Bytoften
 12. Varde Kommune: 16 stk. matrikelkort fundet af håndværkere på rådhusets loft

Det meste af Hagemanns arkiv kom i hus i løbet af 2013, og Kurt har ompakket størstedelen af de mange glasplader. Vi gætter på omkring 35.000 stk., når det hele er samlet i arkivets kælder.

 

Formidling.

Arkivet har sammen med museet lavet en plancheudstilling om Kvicklys historie. Historien er beskrevet på tre bannere, som blev ophængt i forretningens indgangsparti og præsenteret i juni. Udstillingen fik god opmærksomhed, og vi arbejder videre med idéen på andre lokaliteter under den fælles betegnelse: Kend din by. På kulturnatten den 30. august udstillede vi ældre matrikelkort sammen med en komplet samling luftfotos af Varde optaget af det amerikanske luftvåben i 1954.

Året før brugte vi en del penge på plancher med motiver fra Varde Staalværk. Plancherne er siden udlånt til artillerimuseet, hvor de er i de rette omgivelser. Artillerimuseet har jo til huse i bygninger, der engang var en del af stålværket. Arkivlederen har vist rundt et par gange i rådhuset og fortalt om husets historie. Det er blevet til to foredrag i Medborgerhuset og et enkelt den 4. maj i Hovborg.

I løbet af sommeren fik vi med god hjælp af Ole Nørskov og Christian de Thurah lavet endnu en bog med Historier og Billeder fra Varde baseret på Thyge Clausens tekster til arkivets billeder. Bogen blev præsenteret på Arkivernes Dag i november af Claus Friisberg, og Lisbet Rosendahl tog sig tid til at komme forbi, selv om det var lige op til kommunevalget. Det er også blevet til en artikel i Fra Ribe Amt om en våbennedkastning ved Ansager under anden verdenskrig.

I løbet af året er arkivets hjemmeside blevet lukket og erstattet af en ny, der nu er fælles for arkivet og foreningen. Domænenavnet er www.vardehistorie.dk, og man får også adgang ved at skrive Varde Lokalhistorie e.l.. Det er via arkivets hjemmeside, man kan få adgang til mini-Arkibas, som er en mindre, udvalgt del af arkivets database. Den besøges omkring 200 gange pr. måned, og vi kan se på forespørgslerne, at mange brugere har søgt i mini-Arkibas, inden de henvender sig direkte.

 

Daglig drift.

Arkivets åbningstid er fortsat fra 9 til 12 tre dage om ugen, men der er normalt medarbejdere til stede hver formiddag, og sådan opfatter arkivets brugere det også. Under rådhusets renovering er der en lidt besværlig adgang til arkivet gennem biblioteket, men en rimelig skiltning undervejs ser ud til at sikre os et uændret besøgstal. Palle har været sygemeldt siden sommeren, så vi i sidste halvdel af året kun har været seks frivillige. Sommerudflugten gik i 2013 til Ribe Byhistoriske Arkiv, som er et kommunalt arkiv i Esbjerg Kommune. Arkivet holder sammen med biblioteket til i det tidligere seminarium, hvor flere andre institutioner og skoler også har til huse.

 

Fremtidsplaner.

Vi har nu et udkast til en kassationsplan, som skal afprøves på konkrete opgaver. Hvordan håndterer vi billeder? Hvordan håndterer vi et stort erhvervsarkiv som Vestbanens? Arkivets store samling af aviser er meget brugt og holdes fortsat ved lige. Vi skal sikre en optimal opbevaring af aviserne og finde frem til den bedste metode til kopiering fra aviserne, der ofte er i dårlig stand. Avispapir er af en dårlig kvalitet, og en digitalisering af aviserne er helt urealistisk, så vi må passe på aviserne.

 

Årsrapport 2012.

Varde Lokalhistoriske Arkiv ledes af en styrelse, der består af: Ole Nørskov, Claus Friisberg, Christian Møller og John Nielsen repræsenterende Varde Lokal-historiske Forening. Helge Bechsgaard fra LO, Jens Holm fra Håndværkerforeningen, Mogens A. Nielsen, Handelsstandsforeningen, Claus K. Nielsen fra Varde Museum og Kurt Kristiansen valgt af medarbejderne.

 

Økonomi.

Arkivsamvirket for Varde Kommune står for fordeling af det kommunale tilskud til arkiverne. Der bliver ca. 24.000 til os. I tillæg hertil har arkivet tjent ca. 10.000 kr. ved salg af kopier og scanninger af billeder. Desuden har der været tilskud fra støtteforeningen på 9.000 kr. Udover de faste udgifter til telefon, kontingenter og forsikring har vi brugt 7.000 kr. på konsulenttimer for at gendanne et register, der ved en fejl var slettet for flere år siden. Udstillingen i forbindelse med Kulturnatten kostede 12.000 kr., og ompakning og arkivering af Hagemans arkiv har foreløbigt kostet 9.000 kr., men er langtfra færdiggjort. Læren af 2012 er, at arkivets økonomiske råderum er meget begrænset.

 

Arkivteknik.

I årets løb har arkivet modtaget i alt 47 afleveringer.
Her følger nogle eksempler:

 1. Scrapbøger fra Røde Kors
 2. Arkivalier vedr. tidligere mejeribestyrer Aage H. Jakobsen
 3. Varde kommune, billeder fra indvielsen på Bytoften
 4. Varde kommune, forskellige bygningstegninger
 5. Birthe Nordentoft, papirer fra besættelsestiden
 6. Isbjerg Parken, 2 stk. smalfilmsfremvisere
 7. Jytte Clausen Pedersen, udklip vedr. Sønder Kro, samtale med Christian de Thurah
 8. Familiebilleder fra Palludan-slægten
 9. Varde Andelsmejeri, årsregnskaber samt 4 stk. Gustav Holgersen tegninger
 10. Varde Forsyning, materiale fra 25 års jubilæum i 1989
 11. Mary Hagerman, glasplader, negativer samt register
 12. Sct. Georgs Gilderne, julemærkeark tegnet af Gustav Holgersen, 1983-99

 

Formidling.

Deltaget i Forsvarsbrødrenes 4. maj arrangement i Arnbjerg med indlæg om personerne bag mindestenene. Arkivet har leveret billeder til en planche-udstilling mellem broerne til Varde Å-dag i juni. Vi har fortalt om rådhusets historie i forbindelse med rundvisning i huset. Har holdt foredrag om arkivet i DIS-Varde (slægtsforskere). Deltaget i Kulturnatten med udstilling om Varde Staal-værk. Sammen med museet og Lokalhistorisk Forening har arkivet lavet tre bannere, som fortæller Kvicklys historie (er endnu ikke opsat). Arkivet har udgivet bogen: Varde i 1970’erne. Den blev præsenteret i forbindelse med Arkivernes Dag den 10. november. Formand for kulturen, Lisbet Rosendahl foretog den officielle præsentation.

 

Årsrapport 2011

Det forgangne år har ikke adskilt sig væsentligt fra de foregående år.

 

Arkivteknik.

I årets løb har arkivet modtaget i alt 97 afleveringer. Det er på niveau med de seneste par år, hvor antallet har været henholdsvis 101 og 107.
Her følger nogle eksempler:

 

 1. Fra JydskeVestkysten anmeldereksemplarer af bøger samt indbundne aviser (lokaludgaven) 1991-2006.
 2. Søren Mandø: arkivalier fra H.K. Kristernsen
 3. C.H. Theut har afleveret mere materiale om Sct. Georgs Gilderne i Varde.
 4. Kurt, medarbejder på arkivet har været på rundflyvning over Varde og afleveret en videofilm samt en masse gode luftfotos.
 5. Vardensersamfundet ved John Würfel: billeder og film fra Varde-ture.
 6. Kaj Lykke Sørensen har afleveret forskelligt fra Vardegardens første år.
 7. Steen Dyrvig: protokoller m.m. fra tømningen af Sct. Jacobi Skole.
 8. Borgmesterkontoret har leveret billeder af kommunalbestyrelser fra de seneste perioder.

De mange forskellige afleveringer er et resultat af, at arkivet er meget synligt i bybilledet med den fine placering, som sammen med lange åbningstider giver mange besøgende.

 

Formidling.

Arkivet har udgivet bogen: Varde kalkovn ved Pramstedet, skrevet af Jens Nørby. Den blev præsenteret af forfatteren fredag den 10. juni ved et arrangement i byrådssalen. Er trykt i 500 eksemplarer. Knud, medarbejder på arkivet har på opfordring af JydskeVestkysten i en periode skrevet en ugentlig historie til avisen om vejnavne opkaldt efter personer.

Vi holdt åbent på Kulturnatten, hvor vi viste Kurts luftfotos og forskellige skolebilleder fra samlingen frem for 150 besøgende.

Til Arkivernes Dag i november var der 70 besøgende. Knud fortalte i Dronningeværelset om Vardes første sabotør.

 

Daglig drift og administration.

I foråret blev arkivleder gennem 10 år, Jens Lindby afskediget til fratrædelse ved udgangen af 2011. Kommunen ønskede ikke længere at betale arkivets lønudgift, og en anden fremskaffelse af pengene blev ikke fundet. Foruden arkivlederen arbejder syv frivillige medarbejdere på arkivet. Som tak giver arkivet hvert år en sommer- og en julefrokost, hvor vi alle hygger os nogle timer på en af byens restauranter.

I fem måneder har vi haft en praktikant fra Jobcentret i beskæftigelsestræning. Hun arbejdede primært med organisering af vores billedsamling.

Redigeret af Karen Riisager. Marts 2022